typy a poruchy osobnosti - test

Online zadání: ano

Online vyhodnocení: ano

Počet testovaných vlastností (škál): 13

Počet otázek: 120

Rozsah vyhodnocení: 3,5 stran A4

Čas potřebný na vyplnění cca: 20-30 minut

Pro: ČR, Slovensko

Zpoplatnění: výsledek

Doporučeno od věku: 18 let

Vhodné pro: veřejnost bez omezení, při problémech se sebou, se vztahy, v práci, při podezření na psychickou poruchu; dále příprava na psychologické testování řidičů, uchazečů o práci u policie, psychotesty při adopci a pěstounské péči apod.

Bonusy: výsledek na e-mail zdarma

www adresa: http://www.psychotesty.psyx.cz/ospat/vedma0.php

Jednotlivé škály testu:

paranoidní osobnost

schizoidní osobnost

disociální osobnost

emočně nestabilní – impulzivní osobnost

emočně nestabilní – hraniční osobnost

histriónská (hysterická) osobnost

anankastická osobnost

anxiózní (úzkostná) osobnost

závislá osobnost

narcistická osobnost

pasivně-agresivní osobnost

spolehlivost vyplnění

subjektivní vnímání problému

Test hodnotí, do jaké míry se v osobnosti výše uvedené sklony a vlastnosti vyskytují. Když se projevují velmi výrazně, je vyhodnocena možnost poruchy osobnost; při méně výrazném projevu jde o tzv. akcentovanou osobnost a další možností je samozřejmě negativní výsledek.

Ve výsledku jsou všechny odborné pojmy srozumitelně vysvětlené. Jednotlivé vlastnosti a výsledky ve škálách jsou popsané podrobně. Součástí je i stručný výklad, co je osobnost, a proč není nezbytně nutné mít všechny škály negativní.

Na co si dát pozor:

Psychotesty k policii a dopravně-psychologické vyšetření řidičů:

Neměla by vyjít žádná vlastnost vystupňovaná do poruchy osobnosti, zejména je důležité nízké hodnocení u disociální osobnosti, obou typech impulzivní osobnosti a histrionské osobnosti; mělo by vyjít, že jste test vyplnili pravdivě

Psychotesty pro adoptivní rodiče a pěstouny: Nízké hodnoty hlavně u obou typů impulzivní osobnosti, dále disociální, histrionské a anxiozní (zde by neměly být nejlépe ani mírné akcenty, u ostatních pak ne intenzita poruchy osobnosti). Mělo by vyjít, že jste test vyplnili pravdivě.

Test je ale pouze orientační – nelze se na něj odvolávat u reálného psychologického vyšetření. Jen vám může naznačit, jaký výsledek můžete očekávat. Hlavní plus je, že si máte možnost zkusit, jak vypadá a jak se vyplňuje klasický psychologický test.

jít k testu OSPAT

typy a poruchy osobnosti - test