Tento psychologický (psychiatrický) test orientačně zjišťuje možnou přítonost nejčastějších duševních onemocnění, které jsou takto testovat. Test se dost podrobně věnuje i stresu – typu, síle a původu stresové zátěže, protože je to právě stres, který často stojí na začátku duševního onemocnění, který zhoršuje fyzické zdraví a snižuje životní spokojenost.

Online zadání: ano

Online vyhodnocení: ano

Počet škál: 19

Počet otázek: 128

Rozsah vyhodnocení: 4-6 stran A4

Čas potřebný na vyplnění cca: 20 minut

Pro: ČR, Slovensko

Zpoplatnění: výsledek

Doporučeno od věku: 18 let

Vhodné pro: podezření na duševní poruchu, lidé zažívající stresovou zátěž, pocity úzkosti

Bonusy: výsledek na e-mail zdarma, stručná informace o dalších duševních poruchách a pokud v testu vyšly zvýšené zátěže, tak je součástí výsledku i pomocník pro práci na zátěžích

www adresa: http://www.psychonet.cz/mft/mft3.php

Jednotlivé škály testu:

sebedůvěra

optimismus/pozitivní myšlení

obecné předpoklady pro zdraví a spokojenost

dětství, trauma z dětství

sourozenecké poměry

zvládání stresu

vztahy

závislá osobnost

úzkostná/vyhýbavá osobnost

neuróza/úzkost

soc. fobie

panická porucha

agorafie

životní styl

sebevražedné sklony

deprese

schizofrenie

spokojenost

Tento psychologický (psychiatrický) test orientačně zjišťuje možnou přítonost nejčastějších duševních onemocnění, které jsou takto testovat. Test se dost podrobně věnuje i stresu – typu, síle a původu stresové zátěže, protože je to právě stres, který často stojí na začátku duševního onemocnění, který zhoršuje fyzické zdraví a snižuje životní spokojenost.

Vyhodnocení je velmi podrobné a jeho součástí je i srozumitelné vysvětlení a popis některých duševních poruch. U lidí, kterým vyšly zvýšené zátěže, se ve výsledku objeví i tabulka, pomocí které mohou začít pracovat na zlepšení své situace.

jít k testu MENFIT