Test FULJOB stojí na předpokladu, že pro spokojenost v práci je potřeba, aby profese byla v souladu osobností člověka.

test pracovního typu

Online zadání: ano

Online vyhodnocení: ano

Počet testovaných vlastností (škál): 7

Počet otázek: 100

Rozsah vyhodnocení: 1,5 strany A4

Čas potřebný na vyplnění cca: 20 minut

Pro: ČR, Slovensko

Zpoplatnění: výsledek

Doporučeno od věku: 18 let

Vhodné pro: veřejnost bez omezení; studenti, nespokojení pracovníci, dále při problémech v práci nebo při studiu

Bonusy: výsledek na e-mail zdarma

www adresa: http://www.psychotesty.psyx.cz/proforient/vedma0.php

Jednotlivé škály testu:

realistický-motorický typ

investigativní-teoretický typ

umělecký-estetický typ

sociální typ

podnikavý typ

konvenční-konformní typ

zralost rozhodnutí

Test FULJOB obsahuje položky týkající se zájmů, schopností, dovedností a představ o práci. Test stojí na předpokladu, že pro spokojenost v práci je potřeba, aby profese byla v souladu osobností člověka.

Výsledkem je profil profesního zaměření vycházející z klasických Hollandových typů – typ realistický-motorický (zaměřený prakticky), investigativní-teoretický (zaměřený vědecky) umělecký-estetický (zaměřený na krásu a prožitek), sociální (zaměřený na druhé lidi), podnikavý (zaměřený na úspěch a nezávislost) a konvenční-konformní (zaměřený na přímočaré plnění jasných úkolů).

U každého typu je uvedeno, v jaké míře se u vás vyskytuje (protože nikdo, nebo téměř nikdo není vyhraněný jediný typ). První dva typy s nejvyšším procentním ziskem udávají vaše nejsilnější tendence. Pro každý typ jsou uvedeny související vlastnosti osobnosti, uznávané životní hodnoty a příklady typických profesí.

Pomocná škála hodnotí, jak vyzrálé je vaše rozhodování ohledně odpovídající profese nebo oboru studia. Test uvítají studenti a pochybující pracovníci.

jít k testu FULJOB