Test zjišťuje, jak moc jste výkonově zaměření a zda je pro vás výkon a úspěch důležitý.

Online zadání: ano

Online vyhodnocení: ano

Počet testovaných vlastností (škál): 8

Počet otázek: 125

Rozsah vyhodnocení: 2 strany A4

Čas potřebný na vyplnění cca: 20-30 minut

Pro: ČR, Slovensko

Zpoplatnění: výsledek

Doporučeno od věku: 18 let

Vhodné pro: veřejnost bez omezení; dále při problémech v práci nebo při studiu

Bonusy: výsledek na e-mail zdarma

www adresa: http://www.psychotesty.psyx.cz/mach/vedma0.php

Jednotlivé škály testu:

celková úroveň motivu výkonu

míra strachu z neúspěchu

vysoká sebedůvěra – nízká sebedůvěra

pracovitost – lenost

internalitu – externalita

ochota učit se – neochota učit se novému

ambicióznost – malé ambice

disciplinovanost – nedisciplinovanost

V testu přidělujete body určitým větám podle toho, jestli a jak moc s nimi souhlasíte. Test zjišťuje, jak moc jste výkonově zaměření a zda je pro vás výkon a úspěch důležitý.

O vysokou výkonnost lze usilovat pozitivně – pomocí rozvinuté výkonové motivace, nebo negativně – prostřednictvím strachu z neúspěchu. Člověk trpící strachem z neúspěchu se snaží hlavně proto, aby se vyhnul selhání. Po celou dobu má strach, aby něco nezkazil, aby odvedl dost práce, aby to stihl atp. Naproti tomu člověk motivovaný úspěchem se snaží s vidinou dobře odvedené práce, problémy bere jako přirozenou součást hry a věří si, že je případně dokáže překonat. Na konci obou může být vysoký výkon, ale jedinci motivovaní strachem z neúspěchu zpravidla nedosahují takového výkonu, na který by jinak mohli dosáhnout.

Test popisuje i jevy jako je prokrastinace (nezdravé odkládání práce) nebo internalitu a externalitu, pojmy od J. Rottera překládané i jako vnitřní a vnější místo kontroly. Internalisté jsou přesvědčení, že svůj život řídí sami a že jej svými rozhodnutími svobodně utvářejí; naopak externalisté mají pocit, že sami nezmůžou nic, že jsou vláčeni okolnostmi a mají tendenci všechno svádět na hrozného šéfa, na nemožnou manželku nebo na nelaskavé rodiče.

Ve výsledku jsou jednotlivé vlastnosti popsané, včetně toho, jak se projevují. Vyhodnocení naznačuje problémy, které mohou příliš hodně nebo málo vyjádřené vlastnosti působit.

jít k testu MACH