Sociální fobie je omezující porucha, která se projevuje v kontaktu s druhými lidmi. Mezi její časté příznaky patří rudnutí, chvění rukou a hlasu, neschopnost jíst, pít nebo telefonovat před ostatními. Častými komplikacemi jsou alkoholismus, nízké sebevědomí a sebevražedné sklony.

Testy na sociální fobii:

Test psychických poruch BITEPT – psychiatrický test častých psychických poruch a onemocnění (kromě sociální fobie pokrývá oblast úzkostných poruch, závislosti na alkoholu, poruch nálady, schizofrenie a dalších).

Test duševního zdraví MENFIT – hodnotí nejčastější psychické poruchy včetně sociální fobie, osobnostní předpoklady a stresovou zátěž.

Výhodou testu BITEPT je informační materiál o psychických poruchách, který je po skončení testu ke stažení zdarma. Výhodou testu MENFIT je širší záběr do oblastí života, které s duševními potížemi souvisejí.

Oba testy jsou anonymní, online a s okamžitým vyhodnocením.

jít k testu BITEPT

jít k testu MENFIT