Člověk je emočně inteligentní tehdy, když se nenechá vláčet svými náladami a pocity, nýbrž když je dovede řídit, když není bezradný v sociálních situacích, nýbrž dokáže ovlivňovat dění kolem sebe včetně vztahů s druhými lidmi. V EQ testu najdete mnoho různých typů úkolů – otázky, názory a rovněž úkoly z neverbální komunikace – řeči těla, což jsou samozřejmě ty nejoblíbenější položky.

test emoční inteligence

Online zadání: ano

Online vyhodnocení: ano

Počet testovaných vlastností (škál): 7

Počet otázek: 92

Rozsah vyhodnocení: 1,5 strany A4

Čas potřebný na vyplnění cca: 30 minut

Zpoplatnění: výsledek

Doporučeno od věku: 18 let

Vhodné pro: veřejnost bez omezení; lidé s problémy v emocionální oblasti a mezilidských vztazích

Bonusy: výsledek na e-mail zdarma

www adresa: http://www.psychotesty.psyx.cz/eqtest/eqstart.php

Jednotlivé škály testu:

Emoční inteligence

Internalita

Morálka

Stres

Spokojenost

Neverbální komunikace

+ doplňkové škály

V EQ testu najdete mnoho různých typů úkolů – otázky, názory a rovněž úkoly z neverbální komunikace – řeči těla, což jsou samozřejmě ty nejoblíbenější položky.

Emoční inteligence se často uvádí jako protipól klasické inteligence měřené IQ testy, ale spíš je to tak, že každý kvocient měří něco jiného – IQ spíše matematické a verbální schopnosti, zatímco EQ schopnost nakládat s emocemi a fungovat v mezilidských vztazích. Člověk je emočně inteligentní tehdy, když se nenechá vláčet svými náladami a pocity, nýbrž když je dovede řídit, když není bezradný v sociálních situacích, nýbrž dokáže ovlivňovat dění kolem sebe včetně vztahů s druhými lidmi. S tím úzce souvisí schopnost uvažovat a jednat v souladu s morálními, resp. etickými pravidly.

Tento EQ test je velmi oblíbený; dá sice časově trochu zabrat, ale na druhou stranu člověka donutí zamyslet se nad sebou a nad mnoha možnostmi, jak řešit určité situace.

jít k EQ-TESTU