Tento test, který se v psychologické diagnostice používá již déle než půl století, vychází z předpokladu, že z preference určitých barev lze usoudit na vlastnosti člověka. Klient volí v několika sériích barvy, tvary a odstíny barev; tyto výběry jsou posuzovány v interakci (ve vzájemném vztahu) a výsledkem je informačně velmi bohatý a inspirativní materiál.

Online zadání: ano

Online vyhodnocení: ne, ruční vyhodnocení psychologem

Počet testovaných vlastností (škál): popis osobnosti a jejích potřeb

Počet otázek: —

Rozsah vyhodnocení: 4 strany A4

Čas potřebný na vyplnění cca: 10 minut

Zpoplatnění: 490 Kč

Doporučeno od věku: 18

Vhodné pro: veřejnost bez omezení; pro lidi zabývající se růstem a rozvojem osobnosti, při problémech ve vztazích i osobním životě, při neurotických potížích

Bonusy: zdarma online psychotest z nabídky na www.psychotesty.psyx.cz

www adresa: test je zde

Tento test, který se v psychologické diagnostice používá již déle než půl století, vychází z předpokladu, že z preference určitých barev lze usoudit na vlastnosti člověka. Klient volí v několika sériích barvy, tvary a odstíny barev; tyto výběry jsou posuzovány v interakci (ve vzájemném vztahu) a výsledkem je informačně velmi bohatý a inspirativní materiál.

Test barvových preferencí je zaměřen spíše na aktuální situaci člověka (oproti tomu běžné dotazníky testují relativně stálé charakteristiky – vlastnosti). Zjišťuje například prožívání vztahů k okolí, reakce na požadavky, nevědomé potřeby, očekávání a další podobné aspekty. Právě tím je tento test zajímavý – že zpřístupní informace, které normálně nejsou k dispozici.

Např. ve vyhodnocení jedné klientky se objevilo konstatování, že má velmi nestabilní vztahy k blízkým lidem (to byla věc, o níž samozřejmě věděla a která jí spíš přesvědčila o platnosti výsledku). To podstatnější následovalo – že klade na své okolí velké nároky a zároveň se cítí nedoceněna, pročež očekává neustálé ujišťování, že ji ostatní mají rádi, že to a to umí dobře atp. Tady už se musela zamyslet a po nějaké době připustit, že „na tom něco bude“, což jí bylo odrazem pro práci na sobě; toto úsilí se po čase projevilo i významným zlepšením vztahů k partnerovi i jejím rodičům. Test jí tedy mimo jiné naznačil příčinu jejího selhávání ve vztazích; přitom jinak by patrně hledala problém spíš v druhých nebo by rezignovala s tím, že má smůlu na lidi.

Nespornou výhodou testu je to, že jej nelze vědomě zkreslit žádoucím směrem. Jeho výsledek je možné znehodnotit (např. náhodnou nebo opačnou volbou barev), ale nikdo neví, jak to zařídit, aby ve výsledku bylo, že je úžasný, altruistický atp.

Lidské ego pochopitelně a často nevědomě usiluje o to, aby nebylo vystavováno úzkosti a frustracím – což se děje, když je nějak snižována jeho hodnota. Proti tomu člověk disponuje mnoha obranami (v článcích na psyx.cz si můžete přečíst text o ego-obranných mechanismech). Tyto obrany se projevují například tak, že kdo nám řekne něco nepříjemného, je zdiskreditován (třeba označen za duševně limitovaného), nebo tak, že nechtěnou informaci přehlédneme, ignorujeme.

Výhodné specifikum barvového testu spočívá v tom, že tyto obrany obchází. Jiná věc pak samozřejmě nastává, když dostanete vyhodnocení, jehož obsah může obrany aktivizovat. Tady už s tím musí každý poradit sám. Vyhodnocení testu má ale každopádně význam jen pro toho, kdo je ochoten připustit si skutečnost, že není dokonalý a že má sám významný podíl na své životní situaci a spokojenosti. Pak je možné výsledky využít a pracovat na sobě – samo vyhodnocení testu nezpůsobí žádný zázrak, který všechny problémy bezpracně vyřeší. Dovede ukázat cestu a energii na její zdolání musíte vynaložit již vy.

jít k Testu barev