V testu BITEPT posuzujete přes stovku tvrzení a příznaků – zda je pociťujete nebo ne. Ve výsledku se pak dozvíte, zda případně netrpíte nějakou duševní poruchou.

test duševních poruch

Online zadání: ano

Online vyhodnocení: ano

Počet škál: 18

Počet otázek: 110

Rozsah vyhodnocení: 2 strany A4

Čas potřebný na vyplnění cca: 20-30 minut

Pro: ČR, Slovensko

Zpoplatnění: formou SMS, ČR 89 Kč, Slovensko 3,16 €

Doporučeno od věku: 18 let

Vhodné pro: podezření na duševní poruchu, psychický diskomfort, problematické vztahy

Bonusy: informace o nejčastějších duševních poruchách ke stažení (15 stran), výsledek na e-mail zdarma

www adresa: http://www.psychotesty.psyx.cz/bitept/vedma0.php

Jednotlivé škály testu:

manie

deprese

suicidální tendence

bipolární porucha

závislost na alkoholu

nemoci schizofrenního okruhu

zvýšená úzkost

agorafobie

sociální fobie

panická porucha

generalizovaná úzkostná porucha

obsedantně-kompulzivní porucha

posttraumatická stresová porucha

hypochondrická porucha

somatizační porucha

neurastenie

škála subjektivního vnímání problému

Tento psychologický, nebo spíše psychiatrický test, je ve zdejších zeměpisných šířkách ojedinělou záležitostí. Posuzujete přes stovku tvrzení a příznaků – zda je pociťujete nebo ne. Ve výsledku se pak dozvíte, zda případně netrpíte nějakou duševní poruchou. Toto posouzení můžete následně upřesnit na základě rozsáhlého informačního materiálu, v němž jsou zmíněné poruchy psychiky popsané. Test je orientační, protože verdikt o stavu vaší psychiky může dát pouze lékař nebo klinický psycholog. Stručný popis projevů jednotlivých poruch:

 • mánie neboli manická porucha – nadměrná energie, nerozumné a expanzivní chování
 • deprese neboli depresivní porucha – opak mánie, smutek, apatie, nedostatek energie
 • suicidální tendence – tendence spáchat suicidium neboli sebevraždu
 • bipolární porucha – střídání manických a depresivních epizod
 • závislost na alkoholu – neschopnost abstinovat, alkohol narušuje běžné fungování, změny tolerance množství alkoholu
 • nemoci schizofrenního okruhu – neboli schizofrenie, trvalá porucha s bludy, schizotypní osobnost – změna emotivity, narušené vnímání a myšlení (halucinace, bludy), dezorganizace osobnosti
 • zvýšená úzkost – skupina neuróz – napětí, podrážděnost, zabývání se sebou (říká se, že neurotik je nemocný sám sebou)
 • agorafobie – strach z pobytu v otevřených prostorách, řadí se sem i známá klaustrofobie, tedy strach z pobytu v uzavřených prostorách, strach samostatně cestovat atp.
 • sociální fobie – obava provádět na veřejnosti určité běžné aktivity (jedení, mluvení), strach ze ztrapnění, pocit, že dotyčného každý sleduje
 • panická porucha – ataky masivní úzkosti, strach o život, pocity na omdlení, extrémně rychlá srdeční činnost, pocení
 • generalizovaná úzkostná porucha – obecně tendence obávat se zejména čehokoli, všechno kontrolovat, zajišťovat proti selhání
 • obsedantně-kompulzivní porucha – obsese jsou nutkavé myšlenky (určitě jsem nezamkl), kompulze jsou neovladatelné chování řízené obsesivními myšlenkami (desetkrát se vrátí a zkontroluje uzamčení dvěří), silná úzkost při pokusu odolat kompulzi
 • posttraumatická stresová porucha – relativně pozdní reakce na extrémní událost, děsivé sny, úzkost, emocionální rozlady
 • hypochondrická porucha – neboli hypochondrie – přesvědčení, že člověk je nějak vážně nemocný, zabývání se každým náznakem něčeho nenormálního, nedůvěra lékařům, když mluví o negativních výsledcích vyšetření
 • somatizační porucha – přenesení stresu duševního diskomfortu do tělesné oblasti, některé tělesné systémy nefungují správně, ale nejsou poškozené, na vině je psychika
 • neurastenie – stálé napětí, špatné zvládání stresových situací, nevyrovnaná emotivita

V přiloženém informačním materiálu najdete u každé poruchy i laicky „stravitelnou“ literaturu, kde si můžete vyhledat ještě více podrobností. Test BITEPT je nejen testem, ale i cenným zdrojem informací z oblasti, které se mnozí vyhýbají a která je tabu – psychiatrie a psychologie nemoci.

jít k testu BITEPT