V testu přidělujete body určitým větám podle toho, jestli a jak moc s nimi souhlasíte. Tento dotazník je svým zaměřením výjimečný, protože testuje vlastnosti přímo související s mezilidskými vztahy. Přitom je to právě oblast sociálních vztahů, z níž pramení celá řada problémů i psychických poruch – klasicky je to škála neuróz (depresivní neuróza, sociální fobie, neurastenie aj.), dále poruchy nálady i poruchy chování.

Online zadání: ano

Online vyhodnocení: ano

Počet testovaných vlastností (škál): 13

Počet otázek: 125

Rozsah vyhodnocení: 2 strany A4

Čas potřebný na vyplnění cca: 20-30 minut

Pro: ČR, Slovensko

Zpoplatnění: výsledek

Doporučeno od věku: 18 let

Vhodné pro: veřejnost bez omezení, při problémech se vztahy, v práci; psychotesty při adopci a pěstounské péči; dále příprava na psychologické testování uchazečů o práci u policie apod.

Bonusy: online testík „Jste dobrý psycholog – amatér?“ zdarma, výsledek na e-mail zdarma

www adresa: http://www.psychotesty.psyx.cz/peso/vedma0.php

Jednotlivé škály testu:

nízká – vysoká úroveň sociability (společenskosti)

stabilita – labilita

dominance – submisivita

antisocialita (asocialita) – prospolečenskost

nedůvěra – důvěřivost

laskavost – nelaskavost

empatie – nedostatek empatie

hostilita (nepřátelskost) – přátelskost

vysoká úroveň agresivity – nízká úroveň agresivity

vysoká úroveň negativismu – nízká úroveň negativismu

obětavost – sobectví

sebedůvěra – nedostatek sebedůvěry

V testu přidělujete body určitým větám podle toho, jestli a jak moc s nimi souhlasíte. Tento dotazník je svým zaměřením výjimečný, protože testuje vlastnosti přímo související s mezilidskými vztahy. Přitom je to právě oblast sociálních vztahů, z níž pramení celá řada problémů i psychických poruch – klasicky je to škála neuróz (depresivní neuróza, sociální fobie, neurastenie aj.), dále poruchy nálady i poruchy chování.

Ve výsledku jsou jednotlivé vlastnosti popsané, včetně toho, jak se projevují. Vyhodnocení naznačuje problémy, které mohou příliš hodně nebo málo vyjádřené vlastnosti působit.

Bonusový test „Jste dobrý psycholog-amatér?“ obsahuje sérii otázek z praktické psychologie – např. co znamenají jistá neverbální gesta, jak jednat s člověkem v depresi apod. Jejich zodpovězením se dozvíte, jestli nejste v zajetí neinformovanosti nebo mýtů.

Na co si dát pozor:

Psychotesty u adopce a pěstounské péče:

Je dobré mít vyšší hodnoty u stability, laskavosti, empatie a sebedůvěry; střední u obětavosti; nízké výsledky u antisociality, hostility, agresivity a negativismu.

jít k testu PESO