MEMREX je výkonový psychologický test – jednotlivé subtesty jsou omezené časem, takže vyžaduje plné nasazení a soustředění. Při řešení tohoto testu paměti se setkáte s čísly, obrázky, jednoduchou grafikou, slovy a dalšími podněty.

Výsledkem testu je paměťový index PI, jehož hodnoty jsou podobné jako u IQ (100 je průměr, 120 velmi slušný výkon, 140 paměťový génius, 80 k zamyšlení atp.).

Online zadání: ano

Online vyhodnocení: ano

Počet škál: 7

Počet otázek: 213 (7 subtestů)

Rozsah vyhodnocení: 2,5 strany A4

Čas potřebný na vyplnění cca: 25-30 minut

Pro: ČR, Slovensko

Zpoplatnění: výsledek

Doporučeno od věku: 15 let

Vhodné pro: veřejnost bez omezení, při problémech s pamětí, uchazeči o práci u policie, kde se dělají přijímací psychotesty, personální agentury a personální oddělení firem, při auditu pracovníků, při náboru

Bonusy: výsledek na e-mail zdarma + informace, jak zlepšit svou paměť

www adresa: http://psychotesty.psyx.cz/pamet1/vedma0.php (verze A), http://psychotesty.psyx.cz/pamet2/vedma0.php (verze B)

Jednotlivé škály testu:

PI – paměťový index

Reprodukce

Rekognice

Verbální paměť

Numerická paměť

Vizuální paměť

Asociační paměť

MEMREX je výkonový psychologický test – jednotlivé subtesty jsou omezené časem, takže vyžaduje plné nasazení a soustředění. Při řešení tohoto testu paměti se setkáte s čísly, obrázky, jednoduchou grafikou, slovy a dalšími podněty.

Výsledkem testu je paměťový index PI, jehož hodnoty jsou podobné jako u IQ (100 je průměr, 120 velmi slušný výkon, 140 paměťový génius, 80 k zamyšlení atp.). Dále se hodnotí schopnost reprodukce (též volné vybavování), což je vybavování z paměti bez nápovědy; rekognice (doslova znovupoznání) – vybavení pomocí výběru z několika možností; a rovněž 4 typy paměti – verbální (pro slova), numerická (pro čísla), vizuální (pro obrázky) a asociační (týkající se spojení podnětů – vidím jeden a „naskočí“ druhý).

Dozvíte se svůj bodový zisk a jeho přepočet na percentily nebo procenta. (Percentil říká, kolik řešitelů testu se umístilo před Vámi a kolik za Vámi. Příklad: je-li Váš výkon na 78. percentilu, znamená to, že 77% lidí dosáhlo slabšího výsledku a 21% pak výsledku lepšího, než Vy.)

Ve výsledku MEMREXU najdete i vysvětlení takových pojmů a jevů, jako je interference (rušení jinými poznatky při pokusu o zapamatování), metoda loci, PQRTS nebo SQ4R (sloužící efektivnějšímu zapamatování), explicitní a implicitní paměť, retrográdní a anterográdní amnézie (poruchy paměti) a další.

Když zadáte svou přezdívku, váš výsledek se objeví v souhrnném žebříčku řešitelů, takže se pak můžete podívat, na kterou příčku vás váš paměťový index vynesl. U testu je i žebříček pořadí krajů ČR.

Test paměti MEMREX má verzi A a B; každá má jiný obsah, ale výsledek je srovnatelný. Druhá verze je tak použitelná pro případný retest (opakované testování).

jít k testu: MEMREX – verze AMEMREX – verze B