TEST OSOBNOSTI JAPO – komplexní test osobnosti

Online zadání: ano

Online vyhodnocení: ano

Počet testovaných vlastností (škál): 23 (2×11 vlastností + doplňková škála)

Počet otázek: 110

Rozsah vyhodnocení: 3-4 strany A4

Čas potřebný na vyplnění cca: 20-30 minut

Pro: ČR, Slovensko

Zpoplatnění: výsledek

Doporučeno od věku: 18 let

Vhodné pro: veřejnost bez omezení, prohloubení sebepoznání, pro práci na sobě; dále příprava na psychologické testování uchazečů o práci u policie, psychotesty při adopci a pěstounské péči apod.

Bonusy: výsledek na e-mail zdarma

www adresa: http://www.psychonet.cz/tto/tto3.php

.

Jednotlivé škály testu:

dominance – podřizování se

stabilita – labilita

intuitivnost – smyslovost

flexibilita – rigidita

extraverze – introverze

optimismus – pesimismus

agresivita – poddajnost

důvěřivost – podezíravost

poznávání cítěním – myšlením

uhlazování – vyostřování

vitalita – astenie

pasivní agresivita

Výsledkem testování je přiřazení vaší osobnosti ke dvěma z typů osobnosti podle typologie C. G. Junga. Dále jsou hodnoceny všechny vlastnosti osobnosti a graficky znázorněny dosažené hodnoty. U každé vlastnosti najdete popis jejich projevů, výhod a nevýhod. JAPO je komplexní test osobnosti takového typu, se kterým se setkávají uchazeči o pěstounskou péči nebo adopci, zaměstnanci u výběrových řízení nebo zájemci o práci u policie či armády.

jít k testu JAPO