Obsedantně kompulzivní porucha je úzkostná porucha, která se obvykle skládá ze dvou projevů: prvním jsou obsese, což jsou nutkavé, vtíravé myšlenky, a druhým jsou kompulze, tedy akty chování, které mají člověka obsesí zbavit. Obvyklými tématy OCD (což je zkratka pro obsedantně kompulzivní poruchu) jsou špína, počítání, rovnání věcí a pořádek vůbec, strach z ublížení někomu jinému.

Testy na obsedantně kompulzivní poruchu:

Test psychických poruch BITEPT – psychiatrický test častých psychických poruch a onemocnění (kromě obsedantně kompulzivní poruchy pokrývá oblast úzkostných poruch, závislosti na alkoholu, poruch nálady, schizofrenie a dalších).

Test duševního zdraví MENFIT – hodnotí nejčastější psychické poruchy včetně obsedantně kompulzivní poruchy, osobnostní předpoklady a stresovou zátěž.

Výhodou testu BITEPT je informační materiál o psychických poruchách, který je po skončení testu ke stažení zdarma. Výhodou testu MENFIT je širší záběr do oblastí života, které s duševními potížemi souvisejí.

Oba testy jsou anonymní, online a s okamžitým vyhodnocením.

jít k testu BITEPT

jít k testu MENFIT