COGIT má v podtitulu text „ukažte své IQ v praxi“ – je tedy hlavně o praktickém využití duševních předpokladů.

Online zadání: ano

Online vyhodnocení: ano

Počet škál: 8

Počet otázek: 184 (8 subtestů)

Rozsah vyhodnocení: 2 strany A4

Čas potřebný na vyplnění cca: 25-30 minut

Pro: ČR, Slovensko

Zpoplatnění: výsledek

Doporučeno od věku: 15 let

Vhodné pro: veřejnost bez omezení, uchazeči o práci u policie a všude tam, kde se dělají přijímací psychotesty, personální agentury a personální oddělení firem, při auditu pracovníků, při náboru

Bonusy: výsledek na e-mail zdarma

www adresa: http://www.psychotesty.psyx.cz/cogit1/vedma0.php (verze A), http://www.psychotesty.psyx.cz/cogit2/vedma0.php (verze B), http://www.psychotesty.psyx.cz/cogit3/vedma0.php (verze C, neveřejná)

Jednotlivé škály testu:

MI – Mentální index

Psychomotorické tempo

Pozornost

Přesnost

Rychlost + přesnost

Obecná inteligence

Flexibilita

Frustrační tolerance

Unavitelnost

COGIT patří k výkonovým psychologickým testům – jednotlivé subtesty jsou omezené časem, takže vyžaduje plné nasazení a soustředění. Ve výsledku najdete souhrnný údaj – Mentální index MI, který vypovídá podobně jako IQ (průměr 100, 120 nadprůměr, 140 rašící genialita atp.).

Další škály: psychomotorické tempo udává, kolik práce za daný čas vykonáte; pozornost je schopnost vnímat důležité informace a ignorovat ty ostatní; přesnost říká, kolik děláte chyb; rychlost + přesnost měří obě tyto vlastnosti v interakci (ve vzájemném vztahu); obecná inteligence je klasika, schopnost efektivně nakládat s informacemi a řešit problémy; flexibilita je pak přizpůsobivost proměnlivým podmínkám; frustrační tolerance znamená odolnost vůči negativním pocitům v nepříjemných situacích (aneb co vydržíte, když se při práci setkáte s problémy); unavitelnost je pak pokles výkonu s časem (jak dlouho vydržíte vysoké tempo a kvalitu práce).

Dozvíte se svůj bodový zisk a jeho přepočet na percentily nebo procenta. (Percentil říká, kolik řešitelů testu se umístilo před Vámi a kolik za Vámi. Příklad: je-li Váš výkon na 78. percentilu, znamená to, že 77% lidí dosáhlo slabšího výsledku a 21% pak výsledku lepšího, než Vy.)

Když zadáte svou přezdívku, váš výsledek se objeví v souhrnném žebříčku řešitelů, takže se pak můžete podívat, na kterou příčku vás váš mentální index vynesl. U testu je i žebříček pořadí krajů ČR.

Test mentální výkonnosti COGIT má verzi A, B a C; každá má jiný obsah. Výsledek verzí A a B je srovnatelný a druhá verze je tak použitelná pro případný retest (opakované testování). Verze C je neveřejná (přístup je vázán heslem) a slouží personalistům a majitelům firem k hodnocení pracovníků. Verze C testu je náročnější než verze A a B.

jít k testu: verze A (veřejná)verze B (veřejná)verze C (neveřejná, přístup na heslo)