Online zadání: ano

Online vyhodnocení: ano

Počet škál: 1

Počet otázek: 25

Rozsah vyhodnocení: 1/3 strany A4

Čas potřebný na vyplnění cca: 5 minut

Zpoplatnění: zdarma

Doporučeno od věku: neuvedeno

Vhodné pro: lidé s problémy s prací a v práci, psychický diskomfort

Bonusy: —

www adresa: test najdete zde

Jednotlivé škály testu:

workholismus – míra workholismu

Workholismus (též workaholismus) není uznaná nemoc, nicméně svými projevy a důsledky dovede potrápit workholika i jeho okolí. V testu posuzujete 25 tvrzení podle toho, jak moc vás vystihují – týkají se např. pocitu viny z nedodělané práce, množství rozdělané práce, využití volného času atd.

Ve vyhodnocení najdete kromě vyjádření celkové míry workholismu také typologii workholiků s charakteristikami – typ urputného dříče, záchvatový typ, hyperaktivní typ, pracovní labužník a opečovávač.

Workholismus je vymezen jako závislost na práci. Mezi základní projevy závislosti patři postupný nárůst času stráveného prací, nedostatek sebekontroly (člověk si řekne, že ve 4 skončí, pak v 5, pak v 6 hodin a jistí to až půlnoc), zanedbávání zájmů a blízkých lidí a potíže při nemožnosti pracovat, např. na dovolené (úzkost, podrážděnost, deprese, vyhledávání možnosti, jak přece alespoň trochu pracovat – internet, kontrolování stavu mobilem…).

Pro léčbu workholismu se hodí postupy kognitivně-behaviorální terapie nebo hypnóza; důležitá je každopádně motivace a vlastní úsilí samotného workolika, protože je to on, kdo se bude muset zpočátku nutit ke změně navyklých postupů a vydržet určitou tenzi. Zvlášť těžkým workholikům s velkou mírou prožívané úzkosti by v počátečních fázích mohly pomoci i léky ze skupiny anxiolytik nebo antidepresiv.

jít k testu vyhoření