Výběr nejzajímavějších psychologických testů na internetu

  • najdete tu přehled vyzkoušených a kvalitních psychotestů, testů osobnosti a testů výkonu
  • podrobné informace ke všem testům
  • většina zde uvedených testů je online včetně vyhodnocení

.

Psychologické testy osobnosti

Tyto psychotesty jsou zaměřené na osobnostní vlastnosti. Dotazníky jsou sestavené většinou z několika škál a pod ty pak spadají jednotlivé otázky (položky). Dotazníky mohou obsahovat tzv. lži-škálu (též lži-skór, L-škála nebo L-skór), která napoví, zda jste test vyplnili pravdivě. Na lži-škálu si musí dát pozor hlavně účastníci vstupních psychotestů k policii, výběrových řízení a dopravně-psychologického vyšetření řidičů. Vedle dotazníků existují i další typy diagnostiky osobnosti, mezi nimiž jsou rozšířené zejména projektivní testy – Rohrschachův test, Tematický apercepční test aj. Podrobnosti najdete v teoretické části na jiném místě tohoto webu.

Test typů a poruch osobnosti OSPAT

Test vlastností osobnosti ICAP

Test Osobnost mezi lidmi PESO

Inteligentní test osobnosti IES

Test výkonové motivace MACH

Člověk je tím, co si o sobě myslí

Test osobnosti podle výběru barev

.

Testy psychických poruch

Jde o skupinu diagnostických nebo též psychiatrických testů, které jsou zaměřené na odhalení duševních potíží a jejich intenzity. Většinou je třeba při jejich vyplňování označit příznaky, které u sebe člověk pozoruje, a vyhodnotit jejich naléhavost, sílu. Všechny tyto testy je třeba považovat za orientační, protože stanovení diagnózy přísluší vždy lékaři nebo klinickému psychologovi. Při tomto vědomí mohou mít tyto psychotesty nemalý význam, protože mohou zájemci poskytnout určitou představu o tom, co ho trápí. Povědomí o duševních poruchách je u nás obecně nízké, takže dané testy plní i informační funkci.

Velký test duševních poruch BITEPT

Test duševního zdraví MENFIT

Depretest –  test deprese

Test syndromu vyhoření

Test rizika sebevražedného jednání

.

Výkonové testy

Do skupiny výkonových psychologických testů patří klasicky testy inteligence, testy paměti, pozornosti a pracovního tempa. Najdeme mezi nimi i řadu velmi specializovaných testů používaných např. pro profesionální řidiče, hasiče nebo piloty. Většina testů je nějakým způsobem limitována časově – buď je čas rovnou omezený a v tom případě se test většinou nestihne zvládnout celý, nebo se měří, kolik času potřebujete na určité úlohy.

Test paměti MEMREX 08

Test mentální výkonnosti COGIT

Test emoční inteligence – EQ TEST

.

Doporučujeme:

Kurz duševní rovnováhy - obálkaMichaela Peterková

Kurz duševní rovnováhy

Kniha seznamuje čtenáře s užitečnými psychologickými postupy k překonání úzkosti a stresu a zvládnutí náročných životních situací. Na rozdíl od běžných knih obsahujících výhradně text ke čtení je zde čtenář aktivním účastníkem – vyplňuje testy, zaznamenává si své myšlenky, definuje vlastní cíle, hledá vhodné postupy řešení problémů, učí se rozlišovat mezi zdravými a neurotickými myšlenkami apod.

 

.

Psychotesty související s výběrem povolání

Tyto testy zjišťují vhodný okruh povolání pro dotyčného člověka. Soustředí se obvykle na základní nastavení osobnosti, na schopnosti i zájmy.

Test profesní orientace FULJOB

.

Testy vztahu pro manžele, partnery a rodiny

Tato diagnostika umožňuje poznat kvalitu a případné potíže v blízkých vztazích – manželských, obecně partnerských a rodinných.  Někdy je toto testování založeno na projekci – dělá se formou kresby, společné práce apod.

Partnerský test

.

Doporučujeme:

Kurz zdravého sebevědomíMichaela Peterková

Kurz zdravého sebevědomí

Knižní novinka Kurz zdravého sebevědomí vám ve 14 lekcích ukáže, jak si zdravé sebevědomí a přiměřenou sebedůvěru vybudovat. Není to jenom „knížka ke čtení“, naopak: Obsahuje mnoho interaktivních cvičení, díky kterým opravdu začnete něco dělat.

Každá lekce má pro vás zajímavé informace, cvičení k práci na sobě, vyzkoušené postupy a úkoly, díky kterým si nové postupy v reálném životě hned vyzkoušíte.

 

.

Další testy

Sem zařazujeme psychologické i jiné testy, které nezapadají do žádné z předchozích skupin. Jsou to buď testy značně specializované (na jednu oblast či vlastnost) nebo rekreační, sloužící spíše pro pobavení.

Jste workholik?

Pár životních výpočtů

.

Testy vědomostí

Vědomostní testy nejsou sice psychotesty, ale přijímačky na psychologii jsou natolik náročné, že se trénink může hodit. Najdete tady testy z biologie člověka, historie psychologie, psychologie osobnosti a cizích slov.

Biologie pro psychologii

Psychologie osobnosti

Dějiny psychologie

Cizí slova v psychologii

.

psychologické testy online

Jitka Suchá