Online psychotest syndromu vyhoření měří míru vyhoření neboli burnout (též burn-out syndrom) v oblasti práce.

Online zadání: ano

Online vyhodnocení: ano

Počet škál: 5

Počet otázek: 24

Rozsah vyhodnocení: 1/3 strany A4

Čas potřebný na vyplnění cca: 5 minut

Zpoplatnění: zdarma

Doporučeno od věku: neuvedeno

Vhodné pro: lidé s problémy v práci, podezření na duševní poruchu, psychický diskomfort

Bonusy: —

www adresa: http://www.syndrom-vyhoreni.psychoweb.cz/test2

Jednotlivé škály testu:

celková míra náchylnosti ke stresu a syndromu vyhoření – součet škál níže

rozumová rovina – co si o tom myslíte

emocionální rovina – jak to cítíte

tělesná rovina – co na to váš organismus

sociální rovina – jak to působí na vaše sociální vztahy (vztahy s okolím)

Online psychotest syndromu vyhoření měří míru vyhoření neboli burnout (též burn-out syndrom) v oblasti práce. Syndrom vyhoření se ve velké většině týká lidí, kteří pracují s jinými lidmi (zdravotnický personál – lékaři a zdravotní sestry, policisté, psychologové apod.). Mezi jeho příznaky patří znechucení prací a klienty, cynismus, odpor ke vzdělávání, neschopnost soustředění nebo somatické (psychosomatické) problémy. Tento psychotest je součástí webu www.syndrom-vyhoreni.psychoweb.cz, který je celý věnovaný burnoutu.

jít k testu vyhoření