Schizofrenie je duševní onemocnění, které může mít mnoho projevů. Údajně nejsou dva stejní schizofrenici. Lidi, u nichž převládají pozitivní příznaky schizofrenie, mají halucinace a bludy, tedy klamné vjemy, hlasy apod. a podivné myšlenky. Lidé s převládajícími negativními příznaky jsou emočně utlumení, bez radosti, jejich myšlení je zvláštní a obtížně pochopitelné. Schizofrenie obvykle začíná v mládí a s léčbou je třeba začít brzy po propuknutí.

Testy na schizofrenii:

Test psychických poruch BITEPT – psychiatrický test častých psychických poruch a onemocnění (kromě schizofrenie pokrývá oblast úzkostných poruch, závislosti na alkoholu, poruch nálady a dalších).

Test duševního zdraví MENFIT – hodnotí nejčastější psychické poruchy včetně schizofrenie, osobnostní předpoklady a stresovou zátěž.

Výhodou testu BITEPT je informační materiál o psychických poruchách, který je po skončení testu ke stažení zdarma. Výhodou testu MENFIT je širší záběr do oblastí života, které s duševními potížemi souvisejí.

Oba testy jsou anonymní, online a s okamžitým vyhodnocením.

jít k testu BITEPT

jít k testu MENFIT