Velký test osobnosti, který zkoumá základní vlastnosti vaší osobnosti.

test osobnosti

Online zadání: ano

Online vyhodnocení: ano

Počet testovaných vlastností (škál): 14

Počet otázek: 135

Rozsah vyhodnocení: 3 strany A4

Čas potřebný na vyplnění cca: 20-30 minut

Pro: ČR, Slovensko

Zpoplatnění: výsledek

Doporučeno od věku: 18 let

Vhodné pro: veřejnost bez omezení, při problémech se vztahy, v práci; dále příprava na psychologické testování uchazečů o práci u policie, psychotesty při adopci a pěstounské péči apod.

Bonusy: výsledek na e-mail zdarma

www adresa: http://www.psychotesty.psyx.cz/icap/vedma0.php

Jednotlivé škály testu:

extraverze – intoverze

emocionální stabilita – emocionální labilita

dominance – submisivita

vitalita – nedostatek vitality

maskulinita – femininita

životní spokojenost – životní nespokojenost

zodpovědnost – nezodpovědnost

flexibilita – rigidita (strnulost)

opatrnost – riskování

optimismus – pesimismus

intelektuálnost – konkrétnost

internalita – externalita

sebekritičnost – sebevědomí

V testu přidělujete body určitým větám podle toho, jestli a jak moc s nimi souhlasíte. Je to příklad typického psychologického dotazníku, s jakým se setkal nebo setká skoro každý, kdo potřeboval (potřebuje) psychologické vyšetření zejména na cokoli.

Ve výsledku jsou jednotlivé vlastnosti popsané, včetně toho, jak se projevují. Vyhodnocení naznačuje problémy, které mohou příliš hodně nebo málo vyjádřené vlastnosti působit.

Na co si dát pozor:

Psychotesty k policii a dopravně-psychologické vyšetření řidičů:

Žádoucí je vyšší hodnocení u emocionální stability, zodpovědnosti, střední hodnocení u flexibility, internality a nízké hodnocení u sebekritičnosti. Jinak pozor na krajní hodnoty. Mělo by vyjít, že jste test vyplnili pravdivě.

Psychotesty pro adoptivní rodiče a pěstouny:

Žádoucí je vysoká stabilita, vitalita, zodpovědnost a spokojenost, střední úroveň opatrnosti a optimismu, nízká sebekritičnost. Mělo by vyjít, že jste test vyplnili pravdivě.

Test je ale pouze orientační – nelze se na něj odvolávat u reálného psychologického vyšetření. Jen vám může naznačit, jaký výsledek můžete očekávat. Hlavní plus je, že si máte možnost zkusit, jak vypadá a jak se vyplňuje klasický psychologický test.

jít k testu ICAP