Test spánku SOMNI je velmi podrobný a komplexní test, který se zaměřuje na spánek a spánkové poruchy.

test spánku

Online zadání: ano

Online vyhodnocení: ano

Počet testovaných vlastností (škál): 19

Počet otázek: do 100

Rozsah vyhodnocení: 3 strany A4

Čas potřebný na vyplnění cca: 15-20 minut

Pro: ČR, Slovensko

Zpoplatnění: výsledek

Doporučeno od věku: 18 let

Vhodné pro: lidi trpící poruchami spánku, obtížným usínáním, nespavostí a denní únavou

Bonusy: výsledek na e-mail zdarma

www adresa: http://www.psychonet.cz/spa/spa3.php

.

Jednotlivé škály testu:

insomnie

syndrom spánkové apnoe

narkolepsie

hypersomnie

porucha rytmu spánek – bdění

syndrom neklidných nohou

deprese

úzkost

sny

podezíravost

místo kontroly

aktuální stres

denní únava

doba spánku

spánková hyena

vnější vlivy

poruchy a onemocnění

osobní škála

postoje ke spánku

Test spánku SOMNI je velmi podrobný a komplexní test, který se zaměřuje na spánek a spánkové poruchy. Zajímá se o průběh usínání, spánku a probouzení. Dále hodnotí předpoklady ke spánku z mnoha hledisek – emocionální podmínky, stresová zátěž, osobnostní problémy, místo na spaní a podmínku v místě spaní. Ve vyhodnocení testu se dozvíte nejen, zda je možnost, že trpíte nějakou poruchou spánku, ale i doporučení, jak zjištěné problémy řešit.

jít k testu SOMNI